Türkiye MS Derneği 30 yıldır üye ve gönüllülerin verdiği destek ve onlardan aldığı güçle Multipl Skleroz hastalığı için çalışan, toplum yararına hizmet etmeyi esas alan, toplumu bilinçlendirerek, hastaların haklarını gözeten ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik adımlar atan bir dernektir.

İstanbul Merkez ve Ankara, Gaziantep şubelerimizle birlikte binlerce üye ve gönüllüsüyle ulusal ve uluslararası platformda Multipl Skleroz hastalarının yaşamdan kopmadan var olabilmeleri için varız. Böylesi büyük ve önemli misyona sahip organizasyonun en önemli destekçisi şüphesiz üye ve gönüllüleridir.

Türkiye MS Derneği üye ve gönüllüleriyle hedeflerini gerçekleştirmektedir. Üye ve gönüllülerinin öneri-istekleri ve destekleriyle faaliyetler etkin bir şekilde planlandıktan sonra hayata geçirilmekte ve fayda sağlayıcı etkinlikler yapılmaktadır.

Belirlenmiş olan stratejik hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen projeler ve projelere bağlı faaliyetlerde Türkiye MS Derneği aidiyetini kazanmış, misyon ve vizyonunu içselleştirmiş olan üye ve gönüllülerin kattıkları değerler derneğimiz için büyük bir kıymete sahiptir.