• Özellikle gelişmiş ülkelerde MS ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ile saha ve laboratuvar çalışmalarına ilişkin her türlü yayın ve kongre takip edilmektedir.
  • Diğer taraftan, Uluslararası Multipl Skleroz Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği ve federasyona bağlı dernekler tarafından, dünya çapında bir katılımla gerçekleştirilen toplantılar, yıl boyunca tüm dünyada MS ile ilgili olarak ortaya çıkan bilimsel ve toplumsal gelişmelerin değerlendirilmesi açısından en önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. Derneğimiz, bütün bu çalışmaların tartışıldığı yayınları takip ederek ve kongrelere katılarak, edindiği bilgi ve birikimleri Türkiye’deki hasta ve hasta yakınları ile paylaşmaktadır. 
  • Hollanda MS Derneği ile kardeş dernek olan Türkiye Multipl Skleroz Derneği, tüm imkanlarını kullanarak, MS konusundaki son yenilikleri ülkemize taşımaya devam edecektir