Derneğe Yönelik Temel Politika ve Öncelikler:

 • Üye ve gönüllülerimize iyilik odaklı hizmet anlayışı
 • Hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen yönetim anlayışı 
 • Gelenek, inanç, tercih ve yaşam biçimlerine saygılı hizmet anlayışı 
 • Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı gözeten bir hizmet anlayışı 
 • Dernek hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı ve tarafsız bir yönetim anlayışı
 • Belirlenen hedeflere zamanında ulaşmayı amaçlayan yönetim anlayışı
 • Sürdürülebilir, şeffaf, verimli ve etkin hizmet anlayışı
 • Kaynak kullanımında tasarruf ve verimliliği esas alan yönetim anlayışı

Üyelere Yönelik Temel Politika ve Öncelikler:  

 • Dernek bilinci ve aidiyet duygusunun güçlendirildiği hizmet anlayışı
 • Farklı dokulara saygı duyan ve birlikte yaşama kültürünü sahiplenen hizmet anlayışı
 • Dayanışma ve yardımlaşma kültürüne sahip hizmet anlayışı 
 • Birlik ve beraberlik ruhu güçlü olan bir topluma önem veren hizmet anlayışı  
 • Kültür, sanat ve sporu yaşamın vazgeçilmezi haline getiren hizmet anlayışı 
 • Hastalık hakkında doğru bilgiye ulaşmayı destekleyen hizmet anlayışı 
 • MS’li bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlayan yönetim anlayışı  
 • Ms hastalığı hakkında toplumda farkındalık yaratma anlayışı