İnsan organizmasında kalıcı tahribatlar oluşturabilen bu tanısı zor hastalığı ulusal sınırlarımızda hekimlerimize, MS’li hastalara, hasta yakınlarına ve topluma tanıtmak ve ulusal/uluslararası işbirliği olanaklarını artırıp MS konusundaki bilinçlenmeye katkıda bulunmak, hastalığın tanı ve tedavisine yönelik bilimsel araştırmalara katkı sağlamak, uluslararası platformlarda ülkemizi temsil ederek karşılıklı bilgi akışını gerçekleştirmek, tanısı konulmuş hastalarımızla bağlantı kurarak ileri teknolojinin sağladığı olanakları da kullanmak suretiyle bu hastalığın her evresinde hastalarımızın yanında olmak, tıbbi tedavi alabilecekleri yerlere yönlendirmek, hasta ve yakınlarının yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyal yaşamlarını zenginleştirecek etkinlikler düzenlemek, eğitim ve sanat alanlarında kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini sunmak.

 

SUNULAN HİZMETLER

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sinirlerin düzenli çalışmasını engelleyen kronik bir rahatsızlık olan Multipl Skleroz’un,  özellikle kasların işleyişini olumsuz şekilde etkilediği biliniyor. Bedenimizin hareket becerisinin büyük oranda kaslara bağlı olduğu düşünülürse, MS hastaları için fizik tedavi, gündelik hayatı sürdürebilmek için gerekli bir rehabilitasyon olarak karşımıza çıkıyor.  Derneğimizin Rehabilitasyon ve Rekreasyon Merkezi’nde, fizik tedavi uzmanlarınca yapılan seanslarda, kasların çalıştırılmasına ve kas rahatsızlıklarının giderilmesine yönelik egzersiz programları uygulanmaktadır.

  • Psikoterapi

Derneğimizde uzman psikologların yürüttüğü, MS’lilere ve MS’li yakınlarına yönelik psikoterapi seansları yapılmaktadır. Bu terapilerin amacı, MS hastalarının yaşadıkları ruhsal sıkıntıları gidermek, gündelik hayata uyumlarını kolaylaştırmak ve hastalığın olumsuz psikolojik etkilerini azaltmaktır. 2018 yılında MS’li yakınlarını kapsayan “grup terapi” uygulaması başlatılmıştır.

  • Danışmanlık Hizmeti ve Hukuki Destek

Derneğimizce, MS hakkında tüm Türkiye’den posta, e-posta, telefon veya sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile gelen soru ve talepler incelenerek yanıtlanmakta; gereken durumlarda, yapılan değerlendirmenin ardından ilgili mercilere yönlendirilmektedir.  Bu sayede, özellikle MS tanısı konulan şahıslar, hastalık hakkında ilk elden ve doğru bilgi kaynakları ile aydınlatılarak rehabilitasyon sürecine kolay uyum göstermeleri sağlanmaktadır.

 Bunun yanı sıra, MS çoğu zaman hastaların bedensel eşgüdümlerini ve dolayısıyla da gündelik hayatlarını derinden etkileyen bir hastalık olduğu için, özellikle iş hayatında önemli sorunlara yol açmaktadır. Derneğimiz, MS hastalarının karşılaştıkları hukuki sorunların çözümüne yardımcı olmanın yanı sıra; “erken emeklilik, işçi-işveren arasındaki sorunlar, çalışan MS’liler ve engelliler ile ilgili sosyal güvenlik alanındaki güncel düzenlemeler” gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir.

  • Pazar Toplantıları

Bir yıl içinde 8 ay boyunca, ayın ilk veya diğer bir Pazar günü hasta, hasta yakınları, doktorlar ve konuk konuşmacıların katıldığı; sosyalleşme, dayanışma ve psikolojik destek sağlama amacını güden sosyal ve bilimsel amaçlı toplantılar düzenlemekteyiz. Toplantılara katılan uzman konukların verdiği tıbbi bilgilerin yanı sıra, tüm katılımcılar hastalıkla ilgili deneyimlerini paylaşmaktadırlar. 2018 Ocak ayından itibaren Pazar toplantılarımız, katılamayan herkesin izlemesi amacıyla sosyal medya hesabımızdan canlı olarak ta yayınlanmaktadır.

 

  • Sosyal Aktiviteler ve Kişisel Gelişim Kursları

Haftanın belirli günlerinde dernek merkezimizde yürütülen resim, örgü, müzik, ahşap ve kumaş boyama çalışmaları, üyelerimizin sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini ve kaynaşmalarını sağlamaktadır.

 

  • Yoga Dersleri

Hindistan kökenli bir tedavi yöntemi olan yoga, en basit tanımıyla, zihnin ve bedenin rahatlaması için uygulanan bir tekniktir. Köklü bir geleneğin ürünü olan yoga, son 40 yıldır Batı dünyası tarafından pek çok rahatsızlığın giderilmesi için kullanılmaya başlanmıştır. MS hastaları, gönüllü uzmanların gözetiminde hem fiziksel hem de ruhsal dengeye ulaşmak için yogadan faydalanmaktadır.     

  • Yaşam Koçluğu ve Nefes Koçluğu Çalışmaları

Nefes alma kapasitesini tam kullanmanın fiziksel, zihinsel, ruhsal iyileşmeye katkısı ve doğal ve açık nefes alabiliyor olmanın yaşama kattığı değerlerin farkındalığı ile, dernek merkezimizde nefes koçluğu ve nefes terapisi çalışması başlatılmıştır. Oldukça ilgi gören bu çalışmamıza giderek artan sayıda üyemiz katılmaktadır.  Nefes koçluğu hizmeti, Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu’nun profesyonel ve yetkinlik şartlarını tamamlamış, sertifikalı eğitmenleri tarafından gönüllü olarak verilmektedir.