• Türkiye Multipl Skleroz Derneği, Multipl Skleroz (MS) hastalığının Türkiye’deki bilinirliğini arttırmak, hastalıkla ilgili kamuoyunda bilinç oluşturmak ve hastalara ihtiyaç duydukları alanlarda destek olabilmek amacıyla, MS hastaları, hasta yakınları ve konunun uzmanı hekimlerin ortak çabalarıyla 1989 yılında kurulmuştur.
  • İlk merkezi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olan ve “İstanbul Multipl Skleroz Derneği” adı altında çalışmalarına başlayan derneğimiz, 1990 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Mecidiyeköy’deki ilk merkezine taşınmıştır. 1992 yılında Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etme hakkını kazanmış ve “TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ” adını almıştır. 1993 yılında “Kamu Yararına Dernek” sınıflandırmasında tescil edilmiştir. Aynı yıl, merkezi Londra’da bulunan “Uluslararası MS Dernekleri Federasyonu”na (Multiple Sclerosis International Federation-MSIF) üye olarak kabul edilmiş ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanmıştır. 1994 yılında ilk şubesini Ankara’da açmıştır. İkinci şubesi ise, 2013 yılında Gaziantep’te açılmıştır.
  • 2011 yılında genel merkezini Şişli’deki yeni binasına taşıyan Türkiye MS Derneği, MS hastalarının karşılaştıkları fiziksel güçlükleri aşmalarına yardımcı olmak ve bu hastalıkla mücadeleyi gelişmiş ülkelerin seviyesine yükseltmek adına, Türkiye’deki en kapsamlı “Rehabilitasyon ve Rekreasyon Merkezi”ni hizmete açmıştır. Mimari ve işlevsellik açısından Amerika ve Avrupa ülkelerindeki merkezler örnek alınarak yaratılan proje, dünyada MS konusunda en etkin kurum olan Uluslararası Multipl Skleroz Dernekleri Federasyonu’nun danışmanlığında, tam teşekküllü bir MS merkezi olarak tasarlanmıştır ve resmi açılışı 15 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşmiştir.